Bestuursleden

Voorzitter
Bertus de Graaf

Secretariaat
Miriam Zijp
Rietgors 48
8121 JZ Olst
tel: 06-38539097
E-mail: wandelverenigingolst@gmail.com

Penningmeester
Henri Velthuis

Bestuurslid  

Jan Buis

Schrijf hier uw bericht. Vul het formulier in: